Výstava šperku

Výstava šperku
Datum: Listopad 2019
Místo: Kvartýr studio & shop, Praha, CZ
Klient: Adéla Pečlová
Autorka: MgA. Lenka Milerová, Ing. arch. Adéla Pečlová,
Grafika: Barbora Beranová
Foto: Tomáš Hejzlar
Program: Komerce
Status: Realizováno