ArtKabinet

Art Kabinet

Datum: listopad 2018

Místo: Praha, CZ

Klient: Soukromá osoba

Autorky: Ing. arch. Adéla Pečlová, MgA. Lenka Milerová

Foto: Tomáš Hejzlar

Program: Komerce

Status: Realizováno, publikováno v Czech Design